Tarieven 2018:

Vrijblijvend kennismakingsgesprek
Intakegesprek met ouders 
Coach/Counselling sessie
Tussenevaluatie met ouders (na 3e sessie)
Afrondingsgesprek met ouders en kind
Gesprek met school, derden of observatie
Verslag voor derden op verzoek van ouders

Rots en Water training individueel in een groep
Rots en Water training in een eigen samengestelde groep 

alle genoemde bedragen zijn inclusief btw

gratis
€   45,00
€   55,00
€   45,00
€   45,00
€   55,00
€   50,00

€ 149,00
prijs op aanvraag, offerte op maat


Coaching en Counselling is in principe kortdurend. Dit betekent dat gemiddeld 5 tot 8 sessies voldoende zijn. Een sessie duurt 60 tot 75 minuten. De afspraken voor de sessies vinden plaats aan Meercamp 15 in Houten. Afspraken dienen minimaal 24 uur van te voren te worden geannuleerd om niet in rekening te worden gebracht.

Algemene voorwaarden
Zandloper Coaching & Counselling hanteert de algemene voorwaarden zoals die zijn opgesteld door de ABvC. Bezoek hiervoor de website van de ABvC: www.abvc.nl

Vergoeding door zorgverzekeraar
Sommige verzekeringen vergoeden Coaching & Counselling. Dit hangt af van uw aanvullende verzekering. Ik adviseer u hiervoor uw polis te raadplegen of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.  Soms is financiering van psychosociale hulp mogelijk door middel van een persoons gebonden budget (PGB).

Teruggave door Belastingdienst
Mocht uw verzekeraar niet tot vergoeding overgaan, dan kunt u de gemaakte kosten vaak ook als ziektekosten opvoeren bij de Belastingdienst.      

 Algemene Beroepsvereniging voor Counselling, ABvC
Zandloper Coaching & Counselling is aangesloten bij Algemene Beroepsvereniging voor Counseling, ABvC. De ABvC staat voor het uitdragen van een efficiënte en effectieve vorm van psychosociale hulpverlening met een kwaliteitskeurmerk. Opleiding, bijscholing, supervisie en intervisie zijn minimale vereisten die de ABvC stelt aan haar leden om die kwaliteit te kunnen waarborgen. Daarnaast staan de gedragscode en het klachtenreglement garant voor de uitoefening van het beroep van counsellor.

 Ethische- en Beroepscode
 Zandloper Coaching & Counselling heeft zich verbonden aan de ethische en beroepscode zoals die worden gehanteerd door de Algemene Beroepsvereniging voor Counseling (ABvC). Hierin staan zaken als geheimhoudingsplicht en vertrouwelijkheid. 

Klacht- en Tuchtreglementen
Zandloper Coaching & Counselling hanteert de klachtenregeling zoals die is geformuleerd door de beroepsvereniging ABvC. U kunt dit reglement vinden op http://www.abvc.nl en de Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen (SCAG).

 ABvC lidnummer
AGB code zorgverlener
AGB code praktijk

: 118 208
: 90 -103 259
: 09 - 062 640 

Brochures:

Zandloper Coaching    

Rots en Water Gaduka Instituut Nederland

klik op de brochure om deze te openen